Kui Teil on oma kunstikogus mõni Raivo Korstniku teos, siis oleme õnnelikud, kui võtate meiega ühendust, et teos üles pildistada ning kataloogi lisada! Mõlemapoolsel kokkuleppel otsime näituste korraldamise ajal töid ka näituste ekspositsioonidesse.

Samuti võite ühendust võtta, kui tunnete huvi Raivo Korstniku loomingu vastu. Teosed antud veebilehel pärinevad mitmetest muuseumi- ning erakogudest ega ole veebilehel müügis. Soovi korral saame siiski jagada müügis olevate teoste kohta infot ning viia teid kokku teoseid müüvate galeriidega.

Raivo Korstniku teoste kasutamise autoriõigus kuulub perekonnale. Kui soovite kasutada kunstniku loomingut trükis või veebigraafikas, palume samuti loa küsimiseks ühendust võtta.

Kontakt:
maarja.korstnik [at] gmail.com