Ruuporiga kavand (Rahvapidustused)

Raivo Korstnik on üks täpsemini ajastu meeleolusid kandvaid kunstnikke. Tema töödes peegeldub nii ajastu esteetika kui ka meeleolud. “Rahvapidustused” on muidugi viide paraadide poolkohustuslikule atmosfäärile. Käskiv megafon troonib publiku kohal, kutsudes kõiki midagi tähistama. Osavalt on kunstnik käsitlenud värvide ja vormide mitmekesisust, mis tekib inimmasside kogunemisel ja liikumisel. Võib-olla ei tunne me sellel tööl täpselt ära kohta, kuupäeva ja inimeste nägusid, küll aga näeme siin püüet midagi organiseerida ning võimet rõõmustada käsust hoolimata.

Mõõtmed 43 × 22 cm
Tehnika

Õli kartongil